: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Joseph Mari Hồ Huệ Bá: Giáo dân tiêu biểu 'Kính Chúa yêu nước'

    20/07/2019 14:05

    Căm ghét chế độ thực dân và bọn tay sai bán nước, Cụ Bá thường bất tuân lệnh các linh mục người Pháp... Năm 1943, Cụ Hồ Huệ Bá đứng ra vận động bà con giáo dân theo mình đấu tranh chống thu tô, chống canh gác, tuần tra, chống đuổi học vô cớ trong giáo xứ.