: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Hiểm họa cỏ Mỹ

    27/06/2019 07:00

    Một điều tra viên cho biết: Khác với loại ma túy khác, cỏ Mỹ gây nghiện rất nhanh, người sử dụng nó trong thời gian rất ngắn thì tinh thần sẽ bị khống chế sinh ra ảo giác kéo dài, gây những hiệu quả khôn lường cho gia đình và xã hội.