: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Bước tiến mới

    18/01/2019 09:00

    TP Đà Nẵng thí điểm sử dụng dữ liệu nhân khẩu, hộ khẩu điện tử (gọi tắt là hộ khẩu điện tử) trong giải quyết 28 thủ tục hành chính bắt đầu từ ngày 1/2/2019, không chỉ giảm rất nhiều thời gian, khối lượng công việc ở các địa chỉ hành chính công mà còn khiến người dân có cảm giác như trút bỏ gánh nặng phải ôm đồm liên quan đến hộ khẩu.