: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Thông tư hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT của DAĐT

    17/05/2019 13:00

    Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 18/2019/TT-BTC ngày 03/4/2019 bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.

  • Nhùng nhằng hoàn thuế giá trị gia tăng

    06/03/2017 08:35

    “Ngành thuế phiền hà vẫn còn, nhũng nhiễu vẫn còn, tiêu cực lớn dẫn đến tình trạng hoàn thuế, quyết toán thuế chậm gây khó khăn cho doanh nghiệp”- Đó là ý kiến của ông Trần Vĩnh Tuyến- Phó Chủ tịch UBND TP HCM tại chương trình “Lắng nghe và trao đổi”, ngày 5/3 với chủ đề “Cải cách thủ tục hành chính thuế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển”.