: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Yêu thương đẩy lùi bạo lực

    13/12/2019 22:53

    Ngày 13/12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VACR) phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức đối thoại “Thúc đẩy sự tham gia của trẻ em và các bên liên quan  trong chấm dứt các hình thức trừng phạt thể chất tinh thần trẻ em”. Sự kiện nằm trong chuỗi chiến dịch “Lan tỏa yêu thương 2019 - Yêu thương đẩy lùi bạo lực”.