: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Thi ảnh Di sản Việt Nam năm 2019

    11/09/2019 17:22

    Ngày 11/9, tại TP HCM, tạp chí Vietnam Heritage trực thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phát động Giải thưởng ảnh Di sản Việt Nam (Vietnam Heritage Photo Awards 2019).