: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Bảo đảm chất lượng cho giáo dục thường xuyên

    04/08/2019 23:12

    Bộ GDĐT vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với hệ Giáo dục thường xuyên (GDTX). Tại đây, ông Nguyễn Hữu Độ- Thứ trưởng Bộ GDĐT cho biết: Trong năm học 2018-2019, GDTX đã có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó số lượng người học các chương trình GDTX vẫn được duy trì ở quy mô lớn, công tác xóa mù chữ có những tiến bộ đáng kể.