: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Lâm Đồng: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm 

    06/05/2019 10:13

    Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 vào hai ngày 4 - 5/5, nhằm đánh giá kết quả trong nhiệm kỳ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.