: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Xử lý nghiêm Trung tá thiếu trung thực trong kê khai lý lịch

    24/06/2019 11:18

    UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, xử lý kỷ luật nghiêm đối với ông Hoàng Minh Xuyên và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm trong kê khai lý lịch.