: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII

  19/03/2020 15:21

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban yêu cầu thời gian sắp tới, Tiểu ban Nhân sự, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương tập trung dành công sức nhiều hơn cho việc xây dựng Phương hướng công tác nhân sự và việc lựa chọn nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 • Phải tự mình làm tốt

  22/01/2020 08:00

  1. Đó có lẽ đã là liệu pháp tinh thần truyền thống và luôn luôn hữu dụng của tất cả các quốc gia và các dân tộc trên con đường phát triển lịch sử không bao giờ là đơn giản và luôn luôn kèm theo vô số những phức tạp, khó khăn, trở ngại: mỗi khi xuân đến, cần biết nhìn vào hành trình đi tới với một tâm thế xanh non và lạc quan nhất.

 • Mặt trận Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII)

  23/10/2019 11:35

  Ngày 23/10, tại Hà Nội, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Đảng ủy cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

 • Bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

  12/10/2019 18:45

  Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 7/10/2019 đến ngày 12/10/2019, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

 • Kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý

  12/10/2019 18:04

  Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, kể từ đầu nhiệm kỳ khoá XII đến nay, đã thi hành kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 1 đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị và 4 đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, 14 đồng chí nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, 1 đồng chí nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, 5 đồng chí Bộ trưởng và nguyên Bộ trưởng...

 • Bộ Chính trị kiểm tra thực hiện hai Nghị quyết Trung ương khóa XII tại Cần Thơ

  06/08/2019 06:00

  Ngày 5/8, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Thành ủy Cần Thơ về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ  thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

 • Thông báo Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

  18/05/2019 21:35

  Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 16/5 đến ngày 18/5/2019, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ mười để thảo luận, cho ý kiến về: Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; góp ý việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

 • Bế mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

  18/05/2019 17:17

  Chiều nay, Văn phòng Trung ương đã phát đi thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (ngày 18/5).

 • Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

  26/12/2018 18:11

  Tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng. Đại Đoàn Kết Online trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu này:

 • Chiến lược kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (phần 2)

  24/10/2018 15:31

  Ngày 24/10, Văn phòng Trung ương Đảng công bố Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đại Đoàn Kết Online trân trọng giới thiệu toàn văn bản Nghị quyết này.

 • Chiến lược kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (phần 1)

  24/10/2018 15:27

  Ngày 24/10, Văn phòng Trung ương Đảng công bố Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đại Đoàn Kết Online trân trọng giới thiệu toàn văn bản Nghị quyết này.

 • Chủ tịch Quốc hội điều hành ngày làm việc đầu tiên Hội nghị TƯ 8

  02/10/2018 19:16

  Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

 • Củng cố nền tảng vĩ mô, khơi thông các động lực tăng trưởng, duy trì đà phát triển của nền kinh tế

  01/10/2018 14:59

  Tiến tới Hội nghị lần thứ tám của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Đại Đoàn Kết online trân trọng giới thiệu bài viết “Củng cố nền tảng vĩ mô, khơi thông các động lực tăng trưởng, duy trì đà phát triển của nền kinh tế” của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

 • Tổng Bí thư đề nghị các Ủy viên Trung ương học tập với tinh thần khiêm tốn, cầu thị

  14/08/2018 14:35

  Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các học viên nhận rõ trách nhiệm của mình, học tập nghiêm túc, lắng nghe đầy đủ, với tinh thần khiêm tốn, cầu thị, "năng nhặt chặt bị"; biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu, chủ động, tự giác, theo sự gợi mở, định hướng của các báo cáo viên.

 • Vai trò quan trọng của công tác cán bộ

  16/07/2018 21:10

  Ngày 16/7, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII.

 • Khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

  07/05/2018 11:41

  Sáng nay, 7/5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII khai mạc Hội nghị lần thứ 7. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị.

 • Khai mạc Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII

  29/11/2017 10:15

  Ngày 29/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII của Đảng.

 • Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp của Trung ương bàn về đổi mới tổ chức bộ máy

  10/10/2017 17:08

  Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ sáu của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (10/10).

 • Tinh gọn bộ máy

  05/10/2017 08:00

  Hôm qua, 4/10, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, trong đó nội dung tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn- được toàn xã hội quan tâm và kỳ vọng. Bởi đây là thời điểm chín muồi, nhiệm vụ mới của giai đoạn mới đòi hỏi phải có một bộ máy tinh gọn, đủ mạnh đưa đất nước đi lên.

 • [Infographics] Những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 5

  11/05/2017 10:53

  Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 5-10/5/2017 với nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến những định hướng lớn về phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.