: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Nhân sự Đại hội Đảng: Kiên quyết không để lọt người chạy chức

    05/08/2019 22:23

    Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, ngành tổ chức xây dựng đảng thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp.

  • Không để lọt người động cơ không trong sáng vào Quốc hội

    02/03/2016 21:23

    Chiều ngày 2/3, tại Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2015, trọng tâm công tác phối hợp năm 2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đề nghị một trong những nội dung công tác phối hợp trọng tâm của Mặt trận và UBTVQH trong thời gian tới là “cùng nhau xem xét, không để lọt những người động cơ không trong sáng vào Quốc hội”.