: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Đưa kỹ năng mềm vào chương trình đào tạo nghề

    24/05/2018 08:40

    Ngày 235 tổ chức Plan International phối hợp cùng với Trường Cao đẳng  Nghề công nghiệp Hà Nội và Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị  tổ chức hội thảo Công bố tài liệu và chia sẻ kinh nghiệm lồng ghép kỹ năng mềm trong chương trình đào tạo nghề. 

  • Kỹ năng mềm

    26/03/2017 09:00

    Kỹ năng “mềm” chính là cái tâm của mỗi cô giáo mầm mon – người mẹ hiền thứ hai của trẻ ở trường. Sự dìu dắt của tình yêu thương sẽ giúp các bé gắn bó, tin tưởng cũng như có hứng thú và hợp tác cùng cô trong mọi hoạt động.