: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Liên kết phát triển vùng Bắc Trung Bộ - Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên

    13/08/2019 07:00

    Ngày 12/8, tại TP Huế đã diễn ra Hội nghị vùng Bắc Trung Bộ - Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

  • Liên kết để phát triển

    07/05/2018 08:00

    Với những vùng kinh tế trọng điểm, cho dù nhận được nhiều sự ưu ái nhưng tốc độ phát triển vẫn chậm. Một trong những nguyên nhân là bởi sự liên kết vùng lỏng lẻo. Điều đó được nêu ra tại Hội nghị liên kết phát triển các khu kinh tế và khu công nghiệp trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, sau 10 năm thành lập.