: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • [ẢNH] Ấm áp dưới mái nhà Mặt trận

    19/09/2019 07:00

    Để khẳng định tinh thần Mặt trận sau 89 năm vẫn luôn xứng đáng là trung tâm đoàn kết, những năm qua người Mặt trận đã nỗ lực trong rất nhiều phần việc, từ vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước cho đến chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân thông qua giám sát phản biện, phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

  • Trở về trong mái nhà Mặt trận

    18/09/2019 05:38

    Ngày 17/9, trong hành trang trở về Hà Nội, các đại biểu về dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã mang theo nhiều tình cảm, cảm xúc và tâm thế mới.