: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Có hay không người ngoài hành tinh? 

    03/09/2019 07:00

    Câu hỏi chưa có lời giải đáp thì cuối tuần qua lại nóng lên khi Michael Collins, 89 tuổi- phi hành gia từng 2 lần đặt chân lên Mặt trăng, bỗng đột ngột khẳng định: Con người không đơn độc trong vũ trụ.