: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
 • Đặc sắc Mo Mường

  11/06/2015 13:05

  Nhắc đến bản sắc văn hóa vùng đất Hòa Bình, không thể nhắc đến Mo Mường. Đây là một di sản văn hóa độc đáo của dân tộc Mường nói chung và của người Mường tỉnh Hòa Bình nói riêng. Từ lâu, Mo Mường đã được các học giả trong và ngoài nước đánh giá là một hiện tượng văn hóa đặc sắc, hàm chứa nhiều giá trị nhân văn, văn hóa, lịch sử huyền thoại của dân tộc Mường. Vừa qua, di sản văn hóa "Mo Mường - Hòa Bình” đã đón nhận Bằng bảo trợ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.

 • Đề nghị Mo Mường là di sản cần được bảo vệ khẩn cấp

  30/05/2017 08:05

  Ban chỉ đạo về di sản văn hoá Mo Mường Hoà Bình vừa tổ chức Hội nghị bàn về việc đưa di sản văn hoá phi vật thể Mo Mường vào danh sách các di sản để xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hoá phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Mo Mường được truyền dạy từ thế hệ này sang thế hệ khác, đồng thời được sáng tạo không ngừng cùng với tiến trình phát triển của dân tộc.

 • Mo Mường Hành trình tới di sản UNESCO

  14/06/2017 08:05

  Trải qua thời gian, dân tộc Mường ở tỉnh Hòa Bình đã sáng tạo và lưu giữ được một nền văn hóa dân gian phong phú, đa dạng với nhiều hình thức và thể loại, trong đó nổi bật là Mo Mường.

 • Sức sống Mo Mường

  25/03/2020 08:00

  Hòa Bình là nơi tập trung sinh sống của đồng bào dân tộc Mường. Trải qua thời gian, người Mường đã sáng tạo và lưu giữ được nền văn hóa dân gian phong phú, đa dạng, trong đó, Mo Mường là một loại hình nổi bật, độc đáo có giá trị nhân văn sâu sắc.