: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Nỗ lực thực hiện mục tiêu kép

    03/04/2020 09:00

    Nền kinh tế và các doanh nghiệp hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của dịch Covid-19. Vì thế mục tiêu kép đang được Chính phủ thực hiện khi vừa phải xây dựng phương án ứng phó với tác động của dịch, vừa thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế để tăng trưởng trong bối cảnh năm cuối của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020).

  • Nỗ lực vì mục tiêu kép

    26/02/2020 06:27

    Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì (chiều 24/2) để nghe Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch SARS-CoV-2 (Covid-19) báo cáo tình hình chống dịch, Thủ tướng nhấn mạnh, đã có thành công bước đầu quan trọng trong việc ngăn chặn dịch bệnh nhưng chúng ta muốn thắng lợi kép chứ không chỉ một thắng lợi đơn: Vừa chống dịch tốt, vừa phát triển kinh tế - xã hội, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng và bảo đảm đời sống nhân dân.