: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật

    11/09/2019 13:54

    Việc đánh giá đúng kết quả triển khai thi hành Hiến pháp góp phần quan trọng để đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

  • Nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật

    07/11/2015 09:37

    Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11), ngày 6/11, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề phổ biến giáo dục pháp luật cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên. Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha chủ trì hội nghị.