: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Đại đức Sơn Vọng- người phất cao ngọn cờ đoàn kết

    03/08/2019 16:06

    Khơme - Kinh trong sự nghiệp giữ nướcNhân dịp kỷ niệm 102 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/1992), đáp ứng ước nguyện của các chiến sĩ tử tù trong những năm chống Mỹ nêu trên báo Đại Đoàn Kết, Ban Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức cho 48 chiến sĩ tử tù mà Mỹ - Ngụy chưa kịp thi hành án, ra thăm Thủ đô, viếng Bác Hồ, thăm các tỉnh và thành phố phía Bắc.