: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Chữ Hiếu thời nay

    01/10/2019 07:00

    Hôm nay (1/10), Ngày Quốc tế người cao tuổi. Nghĩ đến ngày này, chúng tôi lại nhớ đến một chủ đề báo Đại Đoàn Kết đã khởi xướng từ rất sớm và kiên trì theo đuổi trong nhiều năm, đó là việc tôn vinh đạo Hiếu. Bàn về chữ Hiếu trong thời đại ngày nay còn phải là những cuộc tranh luận rất dài. Ví như việc đưa cha mẹ vào nhà dưỡng lão là báo Hiếu theo kiểu thời hiện đại hay là việc rũ bỏ trách nhiệm của con cái ngày nay?