: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Những điểm sáng ở khu dân cư

    15/06/2019 08:00

    Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương Nguyễn Quang Phúc, điểm sáng trong nhiệm kỳ 2014-2019 là MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương đã xây dựng, thực hiện hiệu quả hoạt động 5 mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư tại 246/264 xã, phường, thị trấn.

  • Những điểm sáng xã vùng sâu

    06/06/2019 09:00

    Cư Pui, Cư Đrăm và Yang Mao là 3 xã vùng sâu của huyện Krông Bông (Đắk Lắk). Tuy điều kiện còn gặp nhiều khó khăn nhưng trong những năm qua, các địa phương này rất quan tâm và làm tốt công tác thu gom rác thải sinh hoạt, luôn đảm bảo vệ sinh, môi trường ở khu dân cư và các cơ quan, đơn vị.