: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Nhà văn Tô Hoài nói về mình và các đồng nghiệp...

    26/06/2019 13:17

    Trong số những tên tuổi nổi bật của làng văn nước nhà những thập niên cuối thế kỷ XX, Tô Hoài (1920-2014) là một trường hợp đặc biệt. Đặc biệt vì ông rất thọ, can dự vào nhiều hoạt động trong làng văn và liên quan tới làng văn. Và ông để lại trong những đồng nghiệp đồng thời những ấn tượng phong phú và đa dạng, đôi khi trái ngược nhau. Có lẽ vì thế nên nghe chính ông nói về bản thân mình và các đồng nghiệp cũng là một việc thú vị để ta hiểu hơn về một thế hệ tiền bối trong làng văn đất nước.