: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Mặt trận phối hợp với các tổ chức như thế nào?

    05/07/2018 11:56

    Mặt trận phải làm rõ được quy chế phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức trong đó có Đảng khi Đảng cũng là thành viên của Mặt trận và bám sát Luật MTTQ Việt Nam, ông Lê Truyền nhấn mạnh. 

  • Nhớ lần tự ứng cử

    21/02/2016 06:05

    Năm 2011, ông Lê Truyền đã tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 13 sau khi nghỉ cương vị Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam. Trong những ngày đang diễn ra những vòng hiệp thương cho kỳ bầu cử Quốc hội khóa XIV này, ông Lê Truyền- hiện là Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhớ lại và bảo rằng mặc dù lần đó ông không trúng cử nhưng đó như một trải nghiệm thú vị của một người mà cuộc đời luôn gắn bó với công tác Mặt trận.