: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
 • Thu hút và phát huy người tài

  26/08/2019 08:00

  Vấn đề thu hút người tài vào làm việc, nhất là ở những vùng kinh tế khó khăn, đã và đang tiếp tục là vấn đề được xã hội quan tâm. Vậy cần có những chính sách cụ thể gì để thu hút người tài về vùng này nói riêng và trên phạm vi cả nước trong nhiều lĩnh vực ngành nghề nói chung? Trao đổi với PV báo Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Tiến Dĩnh- nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, quan trọng là điều kiện và môi trường làm việc.

 • Đưa ra khỏi quy hoạch những người không xứng đáng

  26/12/2018 08:30

  Một nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII là Trung ương sẽ thảo luận cho ý kiến về việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026.

 • Muốn tăng lương, phải tinh giản

  10/05/2018 09:00

  Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa XII, Trung ương  cho ý kiến về đề án cải cách tiền lương. Trao đổi với Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng cần cương quyết tinh giản biên chế thì tăng lương mới đem lại ý nghĩa.