: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Cơ chế phù hợp để thực thi các hiệp định

    03/07/2019 08:00

    Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA) mở ra những cơ hội lớn cho nền kinh tế, song bên cạnh đó còn rất nhiều thách thức. “Hàng rào kỹ thuật” là một trong những thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam.