: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Hai câu hỏi cuộc đời trong 'Vía phố hồn quê'

    22/09/2019 08:00

    Trong “Vía phố hồn quê”, Phạm Công Đoàn có hai bài thơ khiến tôi đặc biệt chú ý. Bài thứ nhất thuộc về “Hội làng”. Bài thứ hai thuộc về “Trầm cảm”. Hai bài thơ này như hai bức tranh có giá trị phản ánh, cảnh báo, cảnh tỉnh sự xuống cấp, sự tha hóa, như là mặt trái, là sản phẩm thừa của một xã hội thị trường. Ấy cũng là sự xuống cấp về mặt văn hóa, về mặt tinh thần. Dường như những “mặt trái”, những “sản phẩm thừa” ấy trở thành một “thế lực”, đã hiện ra rõ mồn một và đang lấn át những giá trị của đạo đức, của văn minh.