: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Cách nào bảo vệ tranh tường?

    12/09/2019 08:00

    Gần đây, dư luận bàn tán về việc hai bức tranh tường cổ động trên phố Bạch Mai và Minh Khai của thủ đô Hà Nội sắp bị phá bỏ để làm đường. Dù đây không phải là cổ vật hay di tích lịch sử, nhưng lại hàm chứa những giá trị văn hóa của một thời kỳ. Pháp luật cũng không có quy định bắt buộc đối với những di vật chưa được xếp hạng hay công nhận di tích. Thế nên, việc gìn giữ đa phần dựa vào dư luận xã hội thúc đẩy trách nhiệm, tình yêu di sản văn hóa của nhà quản lý.