: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

    17/09/2019 11:00

    Tình trạng “tham nhũng vặt”- tham nhũng thời gian làm việc ở công sở của cán bộ, công chức là vấn đề dư luận hết sức bức xúc. Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Nam Hà, kiêm Trưởng ban Thanh tra nhân dân (TTND), mỗi ngày ông Bùi Tuấn Hưng bắt đầu công việc với nhiệm vụ là người “gác cổng” ở công sở.