: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
 • Cải tiến phương thức hoạt động của cán bộ Mặt trận cơ sở

  30/10/2019 18:14

  Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đánh giá đề tài cấp Bộ “Tình trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay” có giá trị khoa học, mang tính gợi mở cao. Từ đó sẽ tạo tiền đề để cải tiến phương thức hoạt động và bố trí đội ngũ cán bộ Mặt trận cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

 • MTTQ Hà Tĩnh liên tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động

  25/06/2019 16:06

  Hướng tới Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã phát động phong trào “Chung tay vì người nghèo” ngay tại Hội nghị lần thứ 13.

 • Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

  30/05/2019 07:42

  Nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ các cấp tỉnh Trà Vinh đã chung sức, chung lòng làm tốt vai trò tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từng bước khắc phục khó khăn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương.

 • Đổi mới phương thức hoạt động trong tình hình mới

  10/04/2016 22:20

  Ngày 10/4, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với MTTQ tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo bàn về giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới. Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim cùng dự. 

 • Thành công nhờ đổi mới phương thức hoạt động

  12/07/2015 10:00

  Bám sát địa bàn dân cư, đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở là một trong những nội dung quan trọng được Mặt trận tỉnh Quảng Nam thực hiện bền bỉ trong nhiều năm. Việc làm trên đã tạo nên sự đồng bộ, thông suốt trong hoạt động của hệ thống Mặt trận từ cấp tỉnh xuống cơ sở. Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Quảng Nam khẳng định như vậy với Đại Đoàn Kết.