: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Ô nhiễm không khí kéo dài: Bộ Y tế khuyến cáo

    16/12/2019 06:25

    Trước tình hình chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội và một số nơi khác được dự báo là đang ở mức nguy hại, Bộ Y tế cùng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam vừa đưa ra hướng dẫn dự phòng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.