: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Nâng cao năng lực quản lý văn học, nghệ thuật

    11/09/2019 07:30

    Ngày 10/9, Hội nghị tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý văn học, nghệ thuật” do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức, khai mạc tại TP HCM.