: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV

    22/04/2019 13:00

    Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2019 và áp dụng từ năm tài chính 2019.