: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Khốn khổ với rác chui

    27/03/2018 08:00

    Tại thành phố Huế (Thừa Thiên – Huế) xuất hiện hàng loạt điểm nóng đổ trộm rác xây dựng, rác thải sinh hoạt... Rác cũ chất thành núi chưa dọn đi thì rác mới tấp thêm mỗi ngày gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị khiến người dân hết sức bất bình.