: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Mặt trận là người phản biện sắc sảo, chân tình

    19/09/2019 11:13

    Sáng 19/9, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024, khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu quan trọng. Đại đoàn kết Online trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng.

  • Nhà báo Phùng Huy Thịnh: Phụ nữ làm báo sắc sảo lắm!

    04/06/2017 17:15

    Được làm đồng nghiệp với những nhà báo nữ rất dễ chịu. Tôi nghỉ dăm năm nay, nhà báo nữ mà trẻ bây giờ không tường lắm nhưng lứa tôi thì tôi rất rõ. Làm báo mà là nữ rất dễ hay vì phụ nữ tinh tế lắm. Nhất là ai tìm hiểu sâu được vấn đề thì càng có giá trị tổng kết, định hướng.