: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Sở Du lịch Hà Nội chuẩn bị ra mắt

    14/09/2015 06:10

    UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động của Sở Du lịch TP Hà Nội. Theo đó, lễ công bố Quyết định thành lập Sở Du lịch và kiện toàn Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội dự kiến tổ chức vào ngày 21/9 tới.

  • Thành lập Sở Du lịch Hà Nội

    29/07/2015 23:03

    Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký quyết định thành lập thành lập Sở Du lịch Hà Nội trên cơ sở tách từ Sở VHTT&DL Hà Nội.