: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Quảng Nam: Ngành VHTT-DL khẳng định chính mình

    21/01/2020 08:30

    Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) cho biết: “Năm 2019 với sự nỗ lực của toàn ngành từ tỉnh đến cơ sở, ngành đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn, bám sát chương trình công tác, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra”.