: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
 • Nhiệm kỳ mới, sức sống mới

  21/09/2019 07:55

  Dưới mái nhà chung đại đoàn kết, những người gắn bó tâm huyết, trách nhiệm với Mặt trận đã chia sẻ nhiều nỗ lực của mình khi góp một phần nhiệt thành, trí tuệ, công sức, tâm huyết để tiếp tục xây dựng và gìn giữ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong một nhiệm kỳ mới với sức sống mới.

 • Nhiệm kỳ mới, sức sống mới

  17/09/2019 13:35

  “Đoàn kết trong Mặt trận là đoàn kết lâu dài, đoàn kết chân thành, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, đấu tranh chống những nhận thức sai trái, lệch lạc, thái độ định kiến, hẹp hòi, đồng thời chống khuynh hướng đoàn kết một chiều, đoàn kết vô nguyên tắc; lấy lực lượng tiên tiến để lôi cuốn, thuyết phục bộ phận chậm tiến là một trong những biện pháp hữu hiệu để tăng cường sự đoàn kết trong Mặt trận”. Đó là khẳng định của ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

 • Sức sống mới trên công trường dự án NMNĐ Thái Bình 2

  23/11/2018 18:36

  Nhận diện chính xác tồn tại của dự án để áp dụng các giải pháp đồng bộ đem lại hiệu quả thực tế, những ngày qua công trường dự án Nhà máy máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã và đang những chuyển biến tích cực, hướng tới mục tiêu về đích trong thời gian sớm nhất.

 • Sức sống mới ở Tịnh Biên

  02/11/2015 09:35

  Tịnh Biên là huyện có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống nhiều nhất tỉnh An Giang (chiếm 26,3%), có đoạn biên giới Việt Nam - Campuchia 18,5km và Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên - Phnom Den. Trước đây, đời sống người dân Tịnh Biên gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ những chính sách đặc thù của Nhà nước dành cho vùng có đông dân tộc thiểu số mà đời sống bà con dân tộc Khmer đã khấm khá hơn.