: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Việt Nam chưa khai thác hết giá trị đất hiếm

    13/01/2016 12:00

    Ở Việt Nam, nguồn tài nguyên đất hiếm được đánh giá có trữ lượng trên 20 triệu tấn, phân bố chủ yếu ở miền Tây Bắc. Tiềm năng tài nguyên đã rõ, tuy nhiên với công nghệ còn lạc hậu, nước ta chưa khai thác hết giá trị của đất hiếm.