: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Cà Mau: Phát huy thế mạnh nuôi tôm sinh thái

    20/04/2017 16:00

    Với mục đích bảo vệ môi trường, cải thiện sinh kế cho người dân, đẩy mạnh nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng, là hướng đi mới trong những năm gần đây của tỉnh Cà Mau trong phát triển nuôi trồng thủy sản.

  • Trồng cây dược liệu dưới tán rừng

    13/09/2019 08:00

    Nhằm tăng cường công tác bảo vệ rừng gắn với việc tạo sinh kế bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số, các địa phương miền núi, tỉnh Quảng Nam đang triển khai mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng.