: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Ngành đồ uống trước nguy cơ tăng thuế tiêu thụ đặc biệt

    23/11/2017 08:45

    Do nhiều yếu tố ảnh hưởng trực tiếp, vì vậy sản lượng tiêu thụ bia – rượu – nước giải khát trên thị trường giảm trông thấy, tỷ lệ tồn kho tăng cao. Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA) đang lo lắng, có thể thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ngành này tiếp tục tăng trong thời gian tới.