: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Người tiêu biểu có uy tín là nòng cốt tạo nên đoàn kết

    10/08/2016 11:20

    Ngày 10/8, phát biểu tại buổi toạ đàm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, người tiêu biểu có uy tín chính là lực lượng nòng cốt góp phần tạo nên đoàn kết trong nhận thức, hành động, trong việc phát triển mô hình của người dân tự quản góp phần chăm lo đời sống, trật tự trị an giữ gìn văn hóa ở cộng đồng dân cư.

  • Tạo uy tín cho thương hiệu Việt

    07/06/2019 14:04

    Sáng 7/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.