: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • [ẢNH] Mặt trận - cây cầu nối vững chắc

    22/09/2019 09:00

    Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm (từ 18 đến 20/9/2019), Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp.

  • Đại hội điểm Mặt trận phường Kỳ Liên thành công tốt đẹp

    26/12/2018 14:33

    Sau 2 ngày (24 và 25/12) tổ chức công phu, nghiêm túc, trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Kỳ Liên (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lần thứ 11, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công hơn mong đợi. Đây là đơn vị được lựa chọn đại hội điểm rút kinh nghiệm cho toàn bộ 12 xã, phường ở thị xã Kỳ Anh – địa bàn có nhiều đặc thù.