: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Lễ hội truyền thông và thiết kế Việt Nam

    09/10/2019 06:45

    Ngày 8/10, tại Hà Nội, Trường Đại học RMIT phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS), Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức họp báo công bố Lễ hội truyền thông và thiết kế Việt Nam.