: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Gỡ khó cho khoa học

    18/02/2016 11:44

    Nhiều nhà khoa học dùng từ “cởi trói” khi nói về Thông tư liên tịch 27 về việc khoán chi cho các công trình khoa học do Nhà nước đặt hàng được Bộ Tài chính và Bộ Khoa học-Công nghệ ký từ cuối tháng 12/2015, bắt đầu có hiệu lực từ 15/2 năm 2016 này. Nhân việc này, có một con số khủng được nhắc tới là mỗi năm có khoảng 3.500 tỷ đồng đầu tư cho các đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó chỉ có khoảng 10% các kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh.