: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Giảm số lao động nữ trên 35 tuổi phải thất nghiệp

    14/09/2017 07:10

    Sáng 13/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; cho ý kiến về Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại. Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thuế bảo vệ môi trường (sửa đổi).

  • Lao động trên 35 tuổi và khoảng trống pháp luật

    05/08/2017 10:25

    Thời gian gần đây xuất hiện tình trạng nhiều doanh nghiệp khuyến khích người lao động (NLĐ) trên 35 tuổi “về một cục”. Tình trạng doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động lớn tuổi đã để lại hệ lụy vô cùng lớn, làm ảnh hưởng lớn đến chính sách an sinh xã hội.