: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Làm bản tin đặc biệt trên tàu KN 490

    20/06/2019 08:00

    Trong hơn 25 năm cầm bút, đi nhiều, viết nhiều nhưng có lẽ một trong những chuyến đi để lại ấn tượng nhất trong tôi đó là chuyến đi thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/20 hồi tháng 4/2019.