: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Nan giải xử lý doanh nghiệp trốn nợ thuế

    13/08/2019 07:40

    Thông tin doanh nghiệp (DN) nợ thuế được đăng trên cổng thông tin điện tử tại các Cục Hải quan là khá dài. Điều này cho thấy việc bịt lỗ hổng nợ thuế không hề đơn giản.