: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Gần 800 phóng viên đăng ký đưa tin Đại hội Đảng XII

    18/01/2016 13:50

    Sáng 18/1, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban tổ chức phục vụ ĐH XII của Đảng đã khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XII Đảng cộng sản Việt Nam. Trung tâm báo chí được đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.