: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Ứng dụng công nghệ để phát triển nông nghiệp

    21/12/2015 09:20

    Để xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, tăng tính cạnh tranh cũng như nâng cao giá thành đối với các sản phẩm nông nghiệp đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ giữa các tổ chức kinh tế với nhau, giữa các tổ chức kinh tế với cơ sở sản xuất, hộ nông dân... Đồng thời, cần phát huy hiệu quả những thành tựu về sáng chế, công nghệ mới trong nông nghiệp vào phát triển kinh tế xã hội.