: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt

    23/09/2019 07:30

    Ông Đặng Văn Khoa - Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX cho rằng, Mặt trận cần lắng nghe từ nhiều chiều cũng như tôn trọng sự khác biệt. Sự tôn trọng ý kiến khác nhau là con đường ngắn và đúng nhất để đi đến chân lý.